Logo

Kulukorvausperusteet Ampumahiihtojaosto

KAUSI 2018 – 2019

OHS:n ampumahiihtojaosto maksaa kaudella 2018 – 2019 kilometrikorvaukset oman auton käytöstä vain arvokilpailuihin; aikuisten, nuorten ja veteraanien SM -kilpailut sekä MM -tarkkailukilpailut.

Kilometrikorvaus on 0,12 eur/km. Jos samalla autolla matkustaa kaksi kilpailijaa korvaus on 0,15 eur/km ja kolme tai useampi kilpailija korvaus on 0,18 eur/km.

Majoituskustannuksista seura maksaa enintään 30,00 eur/vrk/kilpailija, silloin kun ei ole järjestetty yhteismajoitusta. Loppuosa jää urheilijan osuudeksi. Majoituskorvaus maksetaan samoin perustein myös alle 21 vuotiaan urheilijan huoltajalle (1 huoltaja/urheilija).

Majoitusvaraukset SM -kilpailuihin hoidetaan pääsääntöisesti jaoston toimesta. Kilpailuihin osallistujat ilmoittavat jaoston puheenjohtajalle majoitustarpeensa 4 viikkoa ennen kilpailua. Jos seura järjestää kilpailupaikalla yhteismajoituksen, kilpailijoille ei korvata muualla majoittumista.

 

Leirit

AH -jaosto korvaa ampumahiihtäjien leirityskustannuksia seuraavasti:

– 50 % leirikustannusten omavastuuosuudesta + kilometrikorvaukset  (1 matka/leiri)

– oman seuran järjestämät leirit 40% leirikustannuksista + kilometrikorvaukset (1 matka/leiri)

 

Matka- ja kulukorvauslaskut

Matka- ja kulukorvauslaskut tulee lähettää seuralle heti kilpailun, leirin tai matkan jälkeen. Laskuihin on merkittävä selkeästi mitä kilpailua/leiriä/matkaa lasku koskee. Harjoituskauden ensimmäisen leirin matka- ja kulukorvauslaskuun on liitettävä luettelo kauden kaikista leireistä.

 

Valmennusapurahat

AH -jaoston jakamat, edellisen kauden menestykseen perustuvat valmennusapurahat maksetaan seuraavasti:

Urheilijan ilmoittamalle VM:n nimeämän säätiön yhteydessä olevaan valtakunnalliseen valmennusrahastoon tai urheilijarahastoon tai urheilijan toimittamaa verokorttia vastaan suoraan urheilijan pankkitilille. Ilman verokorttia ennakonpidätys on 60%.