Logo

Ampumahiihtojaoston kulukorvausperusteet

KAUSI 2019 – 2020 (HUOM! Muuttuneet kohdat lihavoitu ja kursivoitu)

OHS:n ampumahiihtojaosto maksaa kaudella 2019 – 2020 kilometrikorvaukset oman auton käytöstä arvokilpailuihin; aikuisten, nuorten ja veteraanien SM -kilpailut sekä MM -tarkkailukilpailut. Kilometrikorvaukset maksetaan Oulusta tai kotiosoitteesta, mikäli sieltä on lyhyempi matka kilpailupaikalle. Kilometrikorvaukset maksetaan kaksi kertaa kauden aikana; 10.-15.12.2019 ja 10.-15.4.2020.

Kilometrikorvaus on 0,12 eur/km. Jos samalla autolla matkustaa kaksi kilpailijaa korvaus on 0,15 eur/km ja kolme tai useampi kilpailija korvaus on 0,18 eur/km.

Majoituskustannuksista seura maksaa enintään 30,00 eur/vrk/kilpailija, silloin kun ei ole järjestetty yhteismajoitusta. Loppuosa jää urheilijan osuudeksi. Majoituskorvaus maksetaan samoin perustein myös alle 21 vuotiaan urheilijan huoltajalle (1 huoltaja/urheilija). Huoltajan majoituskorvauksen edellytyksenä on, että hän on seuran jäsen.

Majoitusvaraukset SM -kilpailuihin hoidetaan pääsääntöisesti jaoston toimesta. Kilpailuihin osallistujat ilmoittavat jaoston puheenjohtajalle majoitustarpeensa 4 viikkoa ennen kilpailua. Jos seura järjestää kilpailupaikalla yhteismajoituksen, kilpailijoille ei korvata muualla majoittumista.

Leirit

AH -jaosto korvaa ampumahiihtäjien leirikustannuksia seuraavasti:

30 % (aikaisemmin 50 %) leirikustannusten omavastuuosuudesta (ei km -korvauksia)

– jaoston järjestämät leirit 40% leirikustannuksista (ei km -korvauksia)

50 % kotimaan maajoukkueleirien omavastuuosuudesta ja kilometrikorvaukset

Matka- ja kulukorvauslaskut

Matka- ja kulukorvauslaskut tulee lähettää seuralle heti kilpailun, leirin tai matkan jälkeen. Laskuihin on merkittävä selkeästi mitä kilpailua/leiriä/matkaa lasku koskee. Harjoituskauden ensimmäisen leirin matka- ja kulukorvauslaskuun on liitettävä luettelo kauden kaikista leireistä.

Valmennusapurahat

AH -jaoston jakamat, edellisen kauden 2018-19 menestykseen perustuvat valmennusapurahat maksetaan seuraavasti:

Urheilijan ilmoittamalle VM:n nimeämän säätiön yhteydessä olevaan valtakunnalliseen valmennusrahastoon tai urheilijarahastoon tai urheilijan toimittamaa verokorttia vastaan suoraan urheilijan pankkitilille. Ilman verokorttia ennakonpidätys on 60%. Valmennusapurahat maksetaan 10.-15.12.2019.