Logo

Materiaalipankki

Matka- ja kulukorvaukset haetaan seuralta oheista kulukorvauslomaketta käyttäen. Matkalasku täytetään jokaisesta matkasta erikseen.

Valmennusapurahat kaudesta 2017 – 2018 maksetaan 1.10.2018 alkaen joko urheilijan ilmoittamalle, VM:n nimeämän säätiön yhteydessä olevalle valtakunnallisen valmennus- tai urheilijarahaston tilille, tai urheilijan toimittamaa verokorttia vastaan suoraan urheilijan pankkitilille. Mikäli verokorttia ei toimiteta on ennakonpidätys 60%.

Matka- ja kulukorvauslaskut lähetetään seuralle LASKUTUSYHTEYSTIEDOT -sivun mukaisesti. Sähköpostitse lähetettävien laskujen ja liitteiden tulee olla pdf -muotoisia.

 

KULUKORVAUSPERUSTEET AH -JAOSTO

KULUKORVAUSPERUSTEET MH -JAOSTO

MATKA- JA KULUKORVAUSLASKU PDF

MATKA- JA KULUKORVAUSLASKU EXCEL