Logo

Jäsenyys

OHS:n toiminnassa käytetään useissa eri yhteyksissä kausi -sanaa. Yleisesti puhutaan kaudesta, mutta seuratoiminta sisältää käytännössä kolme kautta, jotka ajallisesti poikkeavat toisistaan;

  • toimintavuosi eli tilikausi 1.5.-30.4. (kaudelle määritetään vuosittain jäsenmaksu ja tarvittaessa toimintamaksu)

OHS:n sääntöjen mukaan vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruuden. Vuosikokouksessa päätettiin alla mainitut jäsenmaksut sekä tulo- ja menoarvioon sisältynyt toimintamaksu.  Tilinpäätökseen liittyvien valmistelujen, tilintarkastuksen ja toiminnantarkastuksen vuoksi vuosikokous voidaan järjestää aikaisintaan kesäkuun puolivälissä. Seuran säännöt mahdollistavat vuosikokouksen pitämisen elokuun loppuun mennessä.

JÄSENMAKSUT 1.5.2024-30.4.2025;

  • aikuiset 40 euroa, alle 16 vuotiaat 25 euroa, kannattajajäsen 200 euroa, ei erillistä liittymismaksua

Jäsen- ja toimintamaksu 2024-2025

Alle 16 vuotiaat 25€  ja 16 vuotiaat ja vanhemmat 40 € maksetaan 31.08.2024 mennessä Oulun Hiihtoseuran tilille FI05 5741 3610 0227 22. Toimintamaksu 100 €/urheilija/toimintavuosi (1.5.2024-30.4.2025) maksetaan samalle tilille. Viestikenttään merkintä kenen jäsen- ja toimintamaksu  on kyseessä.

Kilpailuihin ei voi osallistua, jos maksuja ei ole suoritettu.

Urheilijoiden vanhempien toivotaan myös maksamavan jäsenmaksun. Huoltaja on oikeutettu  SM kisojen majoituskorvauksen vain jos on seuran jäsen.

Toimintamaksuista saaduilla varoilla tuetaan seuraa edustavien urheilijoiden seura-asujen hankintoja, leirityksiä, harjoittelu- ja kilpailumahdollisuuksia (esim osallistumismaksut, SM -kilpailujen majoitus) sekä niihin liittyviä materiaalihankintoja (esim ah-taulut).  Toimintamaksu oikeuttaa urheilijan osallistumaan kaikkiin seuran harjoituksiin ja tapahtumiin (esim voitelukurssit) sekä käyttämään seuran omistamaa Sankivaaran ampumapaikan varastoa ja siellä säilytettävää seuran materiaalia.

Toimintamaksu 100 euroa / urheilija kattaa ainoastaan pienen osan urheilijan kokonaiskuluista, jotka tulevat seuran maksettavaksi. Tämän vuoksi seuran koko jäsenkunnan tulee osallistua yhteiseen varainhankintaan;

  • hankkimalla varainhankinnan talkoita ja sponsoreita
  • järjestämällä talkoita ja osallistumalla niihin aktiivisesti

Muistutetaan siitä, että seuran jäsenet muodostavat yhdessä OHS:n. Johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät voi selviytyä lasten ja nuorten harrastus- ja kilpailumahdollisuuksien turvaamisesta ilman huoltajien ja heidän tukiverkostojensa aktiivisuutta. Kaikkien tulee tehdä oma osuutensa yhteisen tavoitteen hyväksi.

Esimerkkejä seuran maksamista kustannuksista;

  • kaksipäiväinen HS- / SM -kilpailu (urheilija); majoituksen kulukorvaus 2 x 35 euroa, osallistumismaksut 2 x 20 / 25 euroa = 110-120  euroa
  • kaksipäiväinen HS- / SM -kilpailu (urheilija ja huoltaja); majoituksen kulukorvaus 4 x 35 euroa, osallistumismaksut 2 x 20 euroa = 180 euroa
  • hiihto- tai ampumahiihtokilpailu (urheilija); seitsemän kilpailun osallistumismaksut  7 x 15 euroa = 105 euroa